Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η νομική και λειτουργική συγχώνευση της
ΑΤΕ Ασφαλιστικής με τις εταιρείες του Ομίλου ERGO.

Αγαπητέ Επισκέπτη,

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της εξαγοράς της ΑΤΕ Ασφαλιστικής από τον ασφαλιστικό όμιλο ERGO, τον Αύγουστο του 2016, έχουν πλέον ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές για τη νομική συγχώνευση των εταιρειών ERGO Α.Α.Ε. Ζημιών, ERGO Α.Α.Ε. Ζωής και ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., με απορρόφηση της δεύτερης και της τρίτης εταιρίας από την πρώτη, δημιουργώντας έναν ενιαίο οργανισμό με την επωνυμία ERGO Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία.

Η ολοκλήρωση της ως άνω συγχώνευσης σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός νέου ασφαλιστικού φορέα, ικανού να εγγυηθεί και να διασφαλίσει στους ασφαλισμένους του, την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ασφαλιστικών προϊόντων σε όλους τους κλάδους ασφάλισης Γενικών Ασφαλίσεων, Ζωής και Υγείας σε ανταγωνιστικές τιμές, με κύριο γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση, την κατανόηση και την ικανοποίηση των αναγκών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο οργανισμό μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της ERGO.
συνεχίστε στην σελίδα της ERGO
Δήλωση Ατυχήματος
αποκλειστικά για εσάς που το ισχύον ασφαλιστήριό σας έχει εκδοθεί απο την ΑΤΕΑσφαλιστική